Annonce
Annonce
Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hvis du har spørgsmål til DVEN – Dansk Veterinær Dermatologisk Netværk privatlivspolitik, cookiepolitik eller handelsbetingelser, kan du rette henvendelse til

Dansk Veterinærdermatologisk Netværk
Den Danske Dyrlægeforening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
dven@outlook.dk

Ændringer til privatlivspolitikken

Hvis vi ændrer vores privatlivspolitik, lægges ændringerne op på denne side og vi opdaterer ændringsdatoen for privatlivspolitikken nedenfor.

Denne privatlivspolitik blev sidst ændret den 15. oktober 2018.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til levering af vores ydelser, herunder:

 • Medlemskab af Dansk Veterinærdermatologisk Netværk
 • Oprettelse af medlemskab på hjemmesiden, herunder bloggen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Interesseafvejning hvor dine personoplysninger er nødvendige for levering af vores ydelser
 • Samtykke, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige
 • Bogføringsloven og Købeloven, hvor personoplysningerne anvendes til gennemførsel et køb på hjemmesiden
 • Specifikke aftaler mellem dig og os

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies”. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vores databehandlere, herunder:
  • MailChimp
  • Google Analytics
  • Yan&Co ApS
  • Hosting udbydere i EU/EØS
  • Microsoft

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om:

 • MailChimp, som er beliggende i USA
 • Google, som er beliggende i USA
 • Microsoft, som er belligende i USA

Vi kan oplyse, at ovenstående leverandører har stillet fornødne og passende garantier for beskyttelsen af persondata, herunder at de er underlagt EU-US privacy shield.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indhenter udelukkende de oplysninger, som du giver os, herunder ved brug af vores hjemmeside, tilmelding til nyhedsbrev, online køb, samt ved at spore din aktivitet på vores hjemmeside.

Besøg på hjemmesiden
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookiepolitik

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte de beskrevne cookies fra vores cookiepolitik.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om vi har et aktivt kundeforhold til dig, herunder om du modtager vores ydelser, samt kravene til opbevaring fra [lovgivning], når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.$

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Annonce