Om DVEN

Velkommen til Dansk veterinærdermatologisk netværk, Dven.

Netværket er en sammenslutning af dyrlæger med interesse for hudsygdomme hos kæledyr.

På hjemmesiden vil du kunne læse nyt om foreningens arbejde inden for dermatologi og drage nytte af de protokoller mm. som allerede er blevet udarbejdet. Du kan desuden finde kurser af dermatologisk interesse på kalenderen.

Hjemmesiden henvender sig til medlemmerne af Dven, interesserede dyrlæger samt annoncører og sponsorer. Under de tre blå faner kan du læse mere indenfor hver gruppe.

Vi vil opfordre dig til at blive Dven og deltage i vores on line diskussionsforum (Dven bloggen). På bloggen bliver mange interessante emner og cases drøftet.

God fornøjelse!

Venlig hilsen

Tovholderne i Dven