Annonce
Annonce
10 sep
2015
TOVHOLDERMØDE
9:00-16:00
Odense Dyrehospital

Der vil være morgenmad fra 8:30 til 9:00.

Program for dagen:

9:00-9:10      Velkomst og valg af referent

9:10-9:30      Ny formand samt retningslinjer for bestyrelsens og tovholdergruppens arbejde

9:30-10:00    Hjemmeside; status, valg af ny hjemmesideansvarlig, opdatering af vejledninger

10:00-10:45  Efterårskursus 2015; status, budget og uddelegering af arbejdsopgaver

10:45-11:15  Prækongres; Status, oplæg til program og valg af arbejdsgruppe

11:15-12:00  Genetiske lidelser; Opfølgning på udsendte og kommende indlæg

12:00-13:00  Frokost

13:00-14:00  Cases evt. om genetiske lidelser

14:00-15:00  Kommende kurser/arrangementer

15:00-15:30  Evt.

15:30-              Dato for næste tovholdermøde

Tilmelding kan ske hos Rikke Friis Larsen på rikprik@hotmail.com

Dven medlemmer som ikke er i tovholdergruppen er mere end velkommen til at deltage.