30 jan
2014
Hvordan får jeg mest ud af min mikrobiologiske undersøgelse?
Kl. 17.30
Århus

Fyraftensmøde på Aarhus Dyrehospital onsdag d. 30. jan. Kl. 17.30

Dven og Idexx er gået sammen om en foredragsaften omkring mikrobiologiske prøver generelt, dvs.. ikke kun set fra et dermatologisk synspunkt. Foredragsholderen er Peter Kopp, Dyrlæge og PhD med speciale i mikrobiologi. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften med en meget praktisk indgangsvinkel til emnet.

Den fulde invitation og program kan downloades her:

Invitaion til BU Idexx (pdf 110 KB).

Tilmeldingen sker hos hanne-friis@idexx.com senest 24/1 2014 – efter ”først til mølle”-princippet!
Med venlig hilsen

Dven