04 okt
2013
Generalforsamling i Dansk Veterinærdermatologisk Netværk, Dven
Bredsten

Generalforsamlingen i Dven finder sted fredag kl. 9 på:
Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v. formand Astrid Lund
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
a. Årsmødet – Dvens stand.
6. Valg af suppleanter
7. Forslag til fremtidige møde-/kursusaktiviteter
8. Evt.