04 okt
2012
Dven Generalforsamling, oktober 2012
13.15 - 14.00
Bayer, København S

Nedenstående invitation: download pdf her (pdf 183KB).

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dven torsdag den 4. oktober 2012
kl. 13.15 – 14.00 hos Bayer Animal Health, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v. Lene Boysen
3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand – Lene Boysen genopstiller ikke
7. Valg til bestyrelsen
8. valg af suppleanter
9. Forslag til fremtidige møde-/kursusaktiviteter
10. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage inden generalforsamlingen. Undtaget herfor er forslag til fremtidige møde- og kursusaktiviteter. Samt forslag under punkt 10. Evt.

Forslag til ændringer af selskabets vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Da vores formand ikke genopstiller og der yderligere er 2-3 bestyrelses-pladser på valg er der rig mulighed for, at medlemmerne kan bidrage til Dvens fremtidige udvikling. Bestyrelsen håber på mange kandidater til de spændende poster og interesserede til bestyrelses-, suppleant-, eller formandspost er velkomne til at kontakte formanden eller medlemmer af bestyrelsen forud

Dvens bestyrelse.
SE OGSÅ NEDENSTÅENDE KURSUS 4-5.OKTOBER.