03 okt
2015
Dven generalforsamling 2015
13:00-13:40
Nyborg Signatur Hotel

Bestyrelsen glæder sig til at se Dvennerne til generalforsamling 2015. Input til dagsordenen samt opstilling til bestyrelsen hilses velkommen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af suppleanter
  7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
  8. Medlemmernes respons på den nye hjemmeside
  9. Forslag til fremtidig møde-/kursus-aktivitet
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag til ændring af selskabets vedtægter skal indgives senest 4 uger før generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.